Dance show formácia JVK:

ALA Espaňola

Choreograf: Ivana Slaná
2.miesto MSR, 5.miesto MS Maribor – Slovinsko

Kravatová párty
Choreograf: Ivana Slaná
4.miesto MSR

Dance how formácia DVK:

Na Vavrišovskom dvore
Choreograf: Alena Majeríková
4.miesto MSR. 5.miesto MS Liptovský Hrádok

Dance show formácia HVK:

Monument
Choreograf: Ivana Slaná
2.mieto MSR, 18.miesto MS Riesa – Nemecko

Dance show skupina JVK:

Tajomní Ochrancovia
choreograf: Ivana Slaná
1.miesto MSR, 5.miesto MS Maribor – Slovinsko
Dance show skupina DVK:

Hrajme sa na kolky
choreograf: Alena Majeríková
3 miesto MSR, 11.miesto MS Liptovský Hrádok
Dance show skupina DVK:

Picaso
choreograf Ivana Slaná
5.miesto MS Liptovský Hrádok
Dance show Duo JVK:

Iskrenie
choreograf: Mirka Mráziková a Kristína Rúčková
2.miesto MSR, 13. miesto MS Maribor – Slovinsko
tanečníčky: Mia Majeríková a Barbora Rúčková
Dance show Duo JVK:

Tie roky sedemdesiate
choreograf: Mirka Iľanovská
Tanečníčky: Gabika Ondíková a Zuzka Iľková

8. miesto MSR
Dance show Duo DVK:

Tuláci
choreograf: Mirka Mráziková a Kristina Ručková
3.mieto MSR
Tanečníčky: Denisa Šeďová, Pauvlinka Brtáňová
Dance show Duo HVK:

I feel good
choreograf: Eva Karlíková
5. miesto MSR
Tanečníčky: Erika Sihotská a Iva Palenčárová
Dance show solo JVK:

Freedom
choreografia: Eva Karlíková
5. miesto MSR
Tanečníčka: Vika Kozáková

Vysvetlivky:

MSR – Majstrovstvá Slovenska
MS – Majstrovstvá sveta
ME – Majstrovstvá Europy