Založenie súkromnej tanečnej školy

Dance show formácia JVK:

Ľadovec
choreograf: Ivana Slaná
1.miesto MSR, 5. miesto MS Riesa Nemecko

Dance show formácia DVK:

Maliari
choreograf: Alena Majeríková
2.miesto MSR, 3. miesto MS Riesa Nemecko
Dance show formácia HVK:

Power
choreograf: Ivana Slaná
4.miesto MSR, 16.miesto MS Riesa-Nemecko
Tanečná kompozícia JVK:

ALA Espaňola
choreograf: Ivana Slaná
1.miesto MSR
Tanečná kompozícia DVK:

Rainy man
choreograf: Alena Majeríková, Ivana Slaná
1.miesto MSR
Dance show skupina JVK:

Trúbky
choreograf: Ivana Slaná
2.miesto Majstrovstvá Slovenska, 12. miesto Majstrovstvá Sveta Riesa-Nemecko

Come on
choreograf: Ivana Slaná
5. miesto MSR, 24.miesto Majstrovstvá Sveta Riesa – Nemecko

Dance show skupina DVK:

Internet caffé
choreograf: Mirka Mráziková a Kristína Rúčková
2.miesto MSR, 9.miesto MS Riesa, Nemecko
Dance show skupina HVK:

Postkabaret
choreograf: Ivana Slaná
3.miesto MSR, 14.miesto Majstrovstvá Sveta Riesa – Nemecko
Dance show Duo JVK:

Sumn Quique
choreograf: Kristína Rúčková
3.miesto Majstrovstvá Slovenska
Tanečníčky. Mia Majeríková a Baša Rúčková

 Prázdniny
Choreograf: Eva Karlíková
6.miesto Majstrovstvá Slovenska
Tanečníčky: Peťka Bartánusová a Vika Kozáková

Oheň
choreograf Evka Karlíková
10.miesto Majstrovstvá Slovenska
Tanečníčky: Nikolka Chovanová a Janka Multáňová
Dance show solo JVK:

Spútaná
choreograf Mija Majeríková
1.miesto MSR
Tanečníčka: Mia Majeríková

Sama
choreograf: Mirka Iľanovská a Evka Karlíková
7.miesto MSR
tanečníčka: Mirka Iľanovská

Updown girl
Choreograf. Mirka Mráziková
13.miesto MSR
Tanečníčka: Barbora Rúčková
Dance show sólo DVK:

Korytnačka
Choreograf: Alena Majeríková
3.miesto MSR, 7.miesto MS Riesa Nemecko
Tanečníčka: Deniska Šeďová
Dance show duo DVK:

Barokové Bábiky
Choreograf: Eva Karlíková
3 miesto MSR, 6.miesto MS Riesa – Nemecko
Tanečníčky: Slávka Janičinová a Veronika Šípková

Show Girls
Choreograf: Barbora Rúčková,Mirka Mráziková
5.miestoMSR, 10.miesto MS Riesa – Nemecko
Tanečníčky: Denisa Šeďová a Pavlínka Brtáňová

Pišťaľky
Choreograf: Eva Karlíková
6.miesto MSR
Tanečníčky: Miša Vyšňanová, Nikola Miháliková
Dance show solo HVK:

Crazy
Choreograf: Eva Karlíková
7.miesto MSR
Tanečníčka: Ivka Palenčárová
Dance show duo HVK:

Div Orientu
Choreograf: Ivana Slaná
3.miesto Majstrovstvá Slovenska
Tanečníci: Renata Gerčáková a René Dluhoš

Vysvetlivky:

MSR – Majstrovstvá Slovenska
MS – Majstrovstvá sveta
ME – Majstrovstvá Europy