15. výročie SZUŠ a 5. výročie STK LH

 

OSLAVY MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Chystáme sa do sprievodu

ĽADOVÁ KRAJINA – vianočný koncert

Zatiaľ aspoň 3 foto, keď sa zavrela opona